Het behandelplan wordt samen met u opgesteld. We bespreken wat PsychoCura kan bieden en welke alternatieve mogelijkheden er eventueel zijn om uw klachten te verlichten. Uiteraard gebeurt dit volledig in samenspraak met u. Een behandeling is alleen zinvol als u hier ook zelf achter kunt staan. Vaak is het nuttig om ook een familielid of naaste mee te nemen, omdat zij vaak ook een goed beeld hebben van wat u nodig hebt en soms ook kunnen bijdragen aan uw herstel.

Indien nodig, vindt er afstemming plaats met eventuele andere hulpverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn om afspraken te maken over wie, wat, waar, wanneer doet. Als dit nuttig lijkt, kan eventueel ook een gezamenlijke bijeenkomst met u en alle betrokken hulpverleners georganiseerd worden.

U krijgt een afschrift van het behandelplan en moet dit ook ondertekenen. Bij behandelingen die waarschijnlijk langer gaan duren (> 12 weken) stuur ik ook een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij u dat niet wilt.