Wanneer sprake is van een crisis tijdens een lopende behandeling, kunt u mij ook buiten kantoortijden bellen. Indien ik niet bereikbaar ben of niet direct beschikbaar ben, kunt u mijn voicemail inspreken en probeer ik u zo spoedig mogelijk terug te bellen. Indien ik niet tijdig beschikbaar ben of reageer, kunt u binnen kantoortijden contact opnemen met uw huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. De huisarts(enpost) kan, indien nodig, eventueel de crisisdienst inschakelen. Als u naar een afspraak bij de huisarts(enpost) of de crisisdienst gaat, is het verstandig uw behandelplan en alle medicatie die u gebruikt (ook van eventuele andere artsen) mee te nemen naar de afspraak.

In de vakantieperiode of andere langerdurende periodes van afwezigheid is er voor noodgevallen tijdens kantoortijden een waarnemend psychiater beschikbaar. Voorafgaand aan mijn afwezigheid stuur ik u de contactgegevens van de waarnemer die u dan kunt raadplegen.