Als u wordt verwezen voor een behandeling binnen PsychoCura wordt altijd eerst diagnostiek gedaan. Dit dient om uw klachten goed in kaart te brengen en te kunnen begrijpen en na te gaan welke behandeling voor u het meest passend is. Meestal zijn hiervoor 1-3 gesprekken van 60-90 minuten nodig.

Binnen PsychoCura worden echter ook consulten en second opinions verricht voor huisartsen en collega's in de GGZ. In dat geval wordt uitsluitend diagnostiek gedaan en dient de diagnostiek primair om een advies te geven over een vervolgbehandeling elders.

Wat houdt een diagnostisch onderzoek in?

Een diagnostisch onderzoek bestaat altijd uit een anamnese (een gesprek over uw klachten) en een psychiatrisch onderzoek (een objectieve beoordeling van de verschillende psychische functies door de psychiater). Bij voorkeur wordt ook altijd een heteroanamnese afgenomen. Dit is een gesprek met een familielid of naaste. U wordt daarom verzocht bij minimaal één intakegesprek ook een familielid of naaste mee te nemen naar het gesprek.

Afhankelijk van uw klachten en de verwijsreden, vindt daarnaast nog een psychodynamisch onderzoek of laboratoriumonderzoek plaats. Een psychodynamisch onderzoek dient voor de indicatiestelling voor psychotherapie, om te beoordelen welke vorm van psychotherapie voor u het meest passend is. Laboratoriumonderzoek is nodig als u psychofarmaca gebruikt of wilt gaan gebruiken of om een lichamelijke oorzaak voor uw klachten zoveel mogelijk uit te sluiten. Bij voorkeur heeft het laboratoriumonderzoek echter al plaatsgevonden voor de verwijzing.

Het diagnostisch onderzoek mondt uit in een beschrijvende diagnose (waarin beschreven wordt hoe uw klachten te begrijpen/verklaren zijn) en een DSM 5-classificatie. Ten slotte krijgt u een behandeladvies.