Farmacotherapie - of: medicamenteuze behandeling - kan bestaan uit het instellen op psychofarmaca of het wisselen van psychofarmaca, maar ook uit begeleiding bij de afbouw ervan. Sommige mensen hebben veel baat bij het gebruik van medicatie. Medicatie kan heel nuttig en effectief zijn. Het is echter ook belangrijk regelmatig te blijven afwegen of (langdurige) voortzetting daarvan (nog) wenselijk is. Wanneer andere interventies, zoals bijvoorbeeld psychotherapie of leefstijlinterventies, ook bijdragen aan een verlichting van uw klachten, kan de medicatie soms worden verminderd of zelfs geheel worden afgebouwd. Het is daarom belangrijk in de behandeling ook steeds aandacht te blijven hebben voor deze alternatieven en na te gaan wat voor u tot een optimale balans leidt. Doordat Emke Plomp voordat zij psychiater werd ook farmacie heeft gestudeerd, heeft zij een bijzondere expertise op het gebied van medicamenteuze behandelingen.