PsychoCura streeft naar een hoge kwaliteit van zorg en een hoge patiënttevredenheid. Om die reden zal u ook af en toe worden gevraagd naar hoe u de behandeling ervaart en of er nog ruimte is voor verbetering.

Wanneer u niet tevreden bent over de behandeling, dan kunt u dit te allen tijde bespreekbaar maken. Het is ook belangrijk dat u dit doet, omdat we dan samen naar een oplossing kunnen zoeken.

Indien dit niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, kunt u eventueel contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (mailadres: klachtenfunctionaris@nvvp.net). Zie voor het klachtenreglement:

Als uw klacht ook na bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende is weggenomen, dan kunt u uw klacht eventueel voorleggen aan de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Deze is te bereiken via: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag of via www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).