Specialistische GGZ

Alle behandelingen binnen PsychoCura vallen onder de specialistische GGZ (SGGZ). De (maximum)tarieven voor specialistische GGZ zijn afhankelijk van de zorgvraagtypering (kort gezegd: een combinatie van diagnose en ernst) en de door de behandelaar bestede tijd. PsychCura hanteert de (maximum)tarieven zoals deze jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden vastgesteld. Voor 2023 geldt onderstaande tariefbeschikking, met bijlage:

 

Geen contracten met zorgverzekeraars

PsychoCura heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u, naast de kosten van uw eigen risico die voor alle medisch-specialistische zorg geldt (op dit moment 385 euro per jaar), in de meeste gevallen een deel van de kosten zelf zult moeten betalen. U ontvangt aan het einde van de maand een factuur van PsychoCura, die u zelf moet voldoen. U kunt deze factuur indienen bij uw zorgverzekeraar om (een deel van) de kosten vergoed te krijgen. Hoeveel u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekering. Als u een restitutiepolis hebt, krijgt u over het algemeen 100% van deze factuur vergoed; bij een naturapolis is dit vaak een gedeelte (veelal rond 60-70%). Raadpleeg uw zorgverzekeraar om precies te weten welk percentage van de kosten u vergoed krijgt. Mogelijk kan onderstaand overzicht van de Contractvrije Psycholoog echter ook behulpzaam zijn:

 

Per 1 januari van elk jaar kunt u wisselen van polis of zorgverzekeraar. Indien u er zeker van wilt zijn dat de zorg in 2024 (grotendeels) vergoed wordt door uw zorgverzekeraar, kunt u overwegen een (zuivere) restitutiepolis te nemen. Let op: sommige zorgverzekeraars hebben GGZ uitgezonderd van hun restitutiepolis of vergoeden (toch) maar een deel van de kosten. Raadpleeg dus altijd de voorwaarden. De volgende zorgverzekeraars hebben laten weten ook in 2024 een restitutiepolis aan te bieden:

  • Menzis 
  • ASR
  • Aevitae EUCARE 

Zilveren Kruis en CZ hanteren een overgangsregeling. Als u in 2023 een restitutiepolis bij Zilveren Kruis of CZ had en een behandeling gestart bent, krijgt u in 2024 nog dezelfde vergoeding.

 

Voorwaarden voor vergoeding van (een deel van) de kosten

Om in aanmerking te komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding via uw zorgverzekering moet PsychoCura over een verwijsbrief van uw huisarts beschikken, waarin u verwezen wordt voor de specialistische GGZ. De huisarts mag u alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. De behandeling van gezondheidsklachten die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis ('aanpassingsstoornis'), arbeidsproblemen en relatieproblemen wordt niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Wanneer tijdens de intake blijkt dat er toch geen sprake is van een aandoening waarvoor behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket, kunt u alsnog besluiten af te zien van behandeling. De intake (diagnostiek en indicatiestelling) wordt - met aftrek van het eigen risico - wordt wel altijd (gedeeltelijk) vergoed. De factuur van de intake kunt u dan dus wel bij uw zorgverzekeraar indienen.

 

Kosten no-show

Voor het niet tijdig (minder dan 48 uur tevoren) afzeggen van een afspraak of het niet verschijnen op een afspraak wordt een bedrag van 75 euro per uur in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren.