Tijdens de behandeling evalueren we ten minste een maal per drie maanden (bij medicamenteuze behandelingen of kortdurende psychotherapie) of ten minste een maal per zes maanden (bij langerdurende psychotherapie) of we nog op de goede weg zijn en of het zinvol is de behandeling nog langer voort te zetten. Bij voorkeur doen we dat samen met een familielid of naaste erbij. Zo nodig, wordt het behandelplan aangepast.

Om de voortgang van de behandeling te monitoren wordt u af en toe gevraagd een vragenlijst in te vullen. De Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars verlangen van behandelaars in de GGZ dat de uitkomsten hiervan in anonieme vorm aan hen ter beschikking worden gesteld. Indien u dat niet wilt, dient u een privacyverklaring in te vullen (zie onder het kopje 'Privacy').