Alles wat de psychiater uit hoofde van haar functie over u te weten komt valt onder het medisch beroepsgeheim. Er zal daarom geen informatie over u aan derden - inclusief professionals die niet bij uw behandeling betrokken zijn - worden verstrekt, tenzij u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Verondersteld wordt dat u akkoord gaat met het uitwisselen van informatie met professionals die wel bij uw behandeling betrokken zijn, zoals uw huisarts en eventueel een psycholoog of psychotherapeut bij wie u in behandeling bent naast uw behandeling binnen PsychoCura. Met hen wordt in principe wel informatie uitgewisseld, tenzij u dat niet wilt. Ik verzoek u het te laten weten als u dat niet wilt.

De huisarts

Het is belangrijk dat de huisarts goed op de hoogte blijft van uw behandeling. Tenzij u daar bezwaar tegen hebt, wordt de huisarts in elk geval op de volgende momenten geïnformeerd:

  • aan het einde van de intake (over conclusies m.b.t. diagnostiek en behandelplan / advies voor vervolgbehandeling elders)
  • periodiek: bij bijzonderheden zoals crisis of wijziging van de diagnose of het behandelplan
  • bij langerdurende behandelingen: tenminste één maal per jaar een (kort) tussentijds bericht
  • bij afsluiting van de behandeling
  • bij doorverwijzing

Indien u hier bezwaar tegen hebt of indien u deze berichten voor verzending graag eerst wilt lezen, verzoek ik u dat te laten weten.

VECOZO

Bij het registreren van patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van VECOZO. Dit is een registratie- en declaratiesysteem waar uw huisarts en apotheker ook gebruik van maken. Hierbij wordt onder andere gevraagd naar gegevens omtrent de DSM-5-classificatie. Indien u niet wilt dat uw gegevens op deze wijze worden geregistreerd, dan kunt u een privacyverklaring ondertekenen. Opgemerkt moet worden dat het op dit moment niet helemaal duidelijk is welke consequenties hieraan verbonden kunnen worden. U dient er rekening mee te houden dat de consequentie hiervan kan zijn dat uw zorgverzekeraar de kosten voor uw behandeling niet zal vergoeden. Hieronder vindt u het formulier voor de privacyverklaring:

Beveiligde mails

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen kan ik desgewenst onze mails beveiligd versturen.