Bij PsychoCura kunt u terecht voor psychodynamische - ook wel genoemd: psychoanalytische - psychotherapie. Dit is een vorm van inzichtgevende psychotherapie die met name geïndiceerd is bij mensen die al langere tijd met bepaalde psychische klachten kampen. Soms zijn klachtgerichte of veranderingsgerichte vormen van psychotherapie, zoals bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie (CGT), dan onvoldoende effectief. Er is dan vaak sprake van bepaalde, zich herhalende, patronen waarop u onvoldoende grip krijgt. Wanneer u meer inzicht krijgt in verborgen aannames, motieven of associaties die maken dat deze patronen in stand blijven, nemen de klachten vaak af en kan ook een meer blijvend effect worden gerealiseerd. De behandelfrequentie is in principe 1x per week en in sommige gevallen 2x per week. De behandelduur is sterk afhankelijk van uw klachten en de gekozen therapievorm. Ook binnen de psychodynamische psychotherapie bestaan kort- en langdurende varianten. Samen met u wordt besproken wat voor u op dit moment het meest passend is. Doordat Emke Plomp naast haar werk als psychiater sinds 2019 ook nog de opleiding psychoanalytische psychotherapie van de NVPP volgt, heeft zij een specifieke expertise op het gebied van deze vorm van psychotherapie.