PsychoCura is een praktijk voor specialistische GGZ. De praktijk is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van volwassenen met vaak langer bestaande en/of complexe problematiek. Te denken valt aan depressieve klachten, angstklachten, spanningsgerelateerde lichamelijke klachten, het ervaren van teveel of juist te weinig emoties, gevoelens van onzekerheid, problemen in het contact met anderen of moeite in het vinden of onderhouden van relaties.

Voor de behandeling van mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben - zoals in het geval van een ernstige crisis, middelenmisbruik, verwardheid en moeilijk beheersbare agressie - is de praktijk niet toegerust. In dat geval is verwijzing naar een grote GGZ-instelling, met multidisciplinaire teams en de mogelijkheid tot (snelle) ambulante opschaling en eventueel klinische behandeling, passender.

Diagnostiek

psychotherapie

farmacotherapie